VÉGLEGES SZŐRTELENÍTÉS GLAMOUR NAPOK: 1+1 AKCIÓ! Most egyszerre 2 testrészt szőrteleníthetsz 1 testrész áráért!

Jogi nyilatkozat

Kérjük az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a www.aesthetica.hu internetes címen elérhető honlap vagy annak bármely és valamennyi oldalának (akcio.aesthetica.hu, magazin.aesthetica.hu, blog.aesthetica.hu, szepsegszotar.aesthetica.hu) (a továbbiakban: honlap) megnyitásával, illetve a honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A honlap tartalmának ingyenes vagy díjköteles szolgáltatásként történő bármilyen továbbfelhasználása csak a AESTHETICA IMC Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) előzetes, írásos (beleértve ebbe az e-mailt, mint írásos formát) engedélyével és csakis a forrás pontos megjelölésével történhet. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

Az Üzemeltető honlapját a felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A honlap adat- és hírtartalmának pontosságáért és valódiságáért a Üzemeltető az előállítás során minden tőle elvárhatót elkövet, a felhasznált hírforrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel választja ki, azonban sem az adatok, sem a hírek, információk tartalmának pontosságával, módosulásával és valódiságával kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Üzemeltető személyes adatkérés esetén a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával jár el, minden esetben pontosan megadja az adatkérés célját, és a kapott adatokat csakis azon célból használja fel.

Az Üzemeltető a felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden tőle elvárhatót megtesz, a felhasználó által a bejelentkezés során megadott és egyébként az Üzemeltetőhöz került személyes adatok kezelése tekintetében maradéktalanul betartja az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről szóló 226/2003. (XII. 13.) Kormányrendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit és előírásait, ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli, amelyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta.

A regisztrált felhasználók adatait a Üzemeltető vagy közvetlen megbízottja – mint Adatkezelő – tárolhatja, és azokat statisztikai célokra összesítve szabadon felhasználhatja. A felhasználók adatait a Üzemeltető közvetlen üzletszerzésre csakis azok hozzájárulásuk esetén használja fel, és harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Amennyiben a honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat a Üzemeltető kezeli és archiválja. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérésére köteles megsemmisíteni.

A Üzemeltető a felhasználó kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, vagy az adatokat az arra jogosulttól származó kérés esetén módosítja, illetve törli.
A honlapon külső oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. Az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal ezen kapcsolatok által elért oldalak tartalmáért, illetve ezen oldalak adatkezelési biztonságáért.

A honlap anyagai tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.
A honlap megtekintésével a felhasználó és az Üzemeltető hírközlési eszközök útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a honlapot elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. Az Üzemeltető a felhasználó által a Weboldal igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a honlapon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte illetve a honlap használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

Jelen honlap a Google, Inc. (‘Google’) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika ‘sütiket’ (‘cookies’), azaz a számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a honlap használatának elemzését. A ‘süti’ által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a honlap értékelésére használja, továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák azokat.

A Google által használt ‘sütik’ lehetővé teszik, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket a honlapon és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg.
A felhasználók kikapcsolhatják a ‘sütik’ használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.

A honlap külső hirdető cégeket is használ hirdetések megjelenítésére, amikor a felhasználó meglátogatja. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban a felhasználó nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) a felhasználó honlapon, vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és a korábban tett látogatások alapján a felhasználót érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak. (További tájékoztatásért kérjük látogasson az alábbi oldalra: http://www.networkadvertising.org/pdfs/NAI_principles.pdf)

A felhasználó döntése szerint bármikor letilthatja a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) a Google ‘sütijeinek’, illetve a
Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) a külső szolgáltatók ‘sütijeinek’ fogadását. Ebben az esetben a felhasználó böngészőjében a Google hirdetés-kiszolgálási technológiánk által megjelenített hirdetések nem a ‘sütik’ alapján kerülnek kiszolgálásra, előfordulhat, hogy a Google tartalmi hálózatának egyéb testreszabási lehetőségei a továbbiakban nem lesznek elérhetők.

A Google nem társítja a felhasználó IP-címét illetve a ‘sütiket’ a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészőjében a felhasználó visszautasíthatja a ‘sütik’ használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben nem fogja tudni kihasználni a honlap minden funkcióját. A jelen weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatai feldolgozásához, a fentiekben meghatározott módon és célokra.

Jelen honlap több aloldalának a forráskódjában megtalálható a Google által üzemeltetett Google AdWords remarketing kód. A remarketing révén olyan felhasználókat érhetünk el, akik korábban már meglátogatták honlapunkat, és ezáltal a megfelelő embereknek a megfelelő üzenetet jeleníthetjük meg a Google AdWords hirdetési rendszer segítségével. Ezeket az üzenetek a Google Display Hálózat webhelyeit böngésző felhasználók számára jelenhetnek meg.

Bejelentkezés

Kérj időpontot vagy ingyenes visszahívást! Munkatársaink 1 munkanapon belül felveszik veled a kapcsolatot a megadott telefonszámon időpont-egyeztetés vagy tájékoztatás céljából.
Időpontfoglalás
chevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram