Búcsúzunk székesfehérvári központunktól 2024. május 31-től, Pácienseink Budapesten, Győrben és Kecskeméten tudják igénybe venni a lézeres szőrtelenítést!

Nyereményjáték szabályzat

-

Nyereményjáték, Szabályok, részvételi feltételek

„Ünnepeld velünk 650.000. végleges lézeres szőrtelenítésünket!
Nyerj 650.000 Ft értékű utalványt végleges lézeres szőrtelenítéssel!" Nyereményjáték

Az Aesthetica Orvosi Központ „Nyerj 650.000 Ft értékű utalványt végleges lézeres szőrtelenítéssel!”
elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban „Játék”) az AESTHETIC International Laser Center Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-882089; székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. Capital Squere Irodaház II. torony 2. em.; adószám:13963550-2-41; képviselő: Sharafan Zvi Ofer), továbbiakban Szervező által kerül megszervezésre.
A nevezés és a részvétel ingyenes, a Játékra jelen általános részvételi szabályzaton (továbbiakban „Szabályzat”) felül a vonatkozó nemzetközi, szövetségi, állami, megyei, helyi vagy regionális törvények és rendelkezések irányadók.

JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játék egy magyar nyelvű, online játék, melyben minden 18. életévét betöltött magyarországi lakos részt vehet. A játék során a jelentkezőnek (továbbiakban: „Jelentkező”) követnie kell az alább megjelölt lépéseket. Jelen Szabályzattal és/vagy a Játékkal kapcsolatos kérdéseket a marketing@aesthetica.hu e-mail címre kérjük küldeni.
A Játékra történő nevezéssel a Jelentkező jelen Szabályzatot magára nézve kötelezőnek fogadja el, és kijelenti, hogy az alábbiakban felsorolt részvételi feltételeknek maradéktalanul eleget tesz.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA, REGISZTRÁCIÓ

- A Játékra történő regisztráció 2022. január 10-én 14.00 órakor indul és 2022. március 07-én 14.00 órakor ér véget.
- A Játék időtartamán kívül beérkezett jelentkezések jelen Szabályzat értelmében érvénytelennek minősülnek, a Szervezőnek azokat nem áll módjában érvényes jelentkezésként elfogadni.

NYEREMÉNYEK:

- 1db 650.000 Ft értékű Ajándékutalvány
- 10db 65.000 Ft értékű Ajándékutalvány
- 100db 6500 Ft értékű Ajándékutalvány.
mely az Aesthetica Orvosi Központ szolgáltatásaira 2022. december 31-ig váltható be. A nyeremény
készpénzre nem váltható, meglévő szerződés részletfizetésére nem felhasználható.

RÉSZVÉTELI FELTÉELEK:

A sorsolásban részt vehet, minden jelenlegi és leendő 18 év feletti Ügyfél (természetes személy), aki az AES ILC Kft. budapesti, győri, kecskeméti, székesfehérvári központjában:
- 2022. 01.10. és március 07. között végleges lézeres szőrtelenítés szolgáltatásra regisztrál, valamint
- 2022.03.31-ig az akcióban kötött végleges lézeres szőrtelenítés szerződésének első részletét befizeti.

Az ajándéksorsolásban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A SOROSLÁS IDŐPONTJA, HELYSZÍNE:

A sorsolás 2022. április 14-én történik az AES ILC Kft. 1133 Budapest, Váci út 76. szám alatti székhelyén.
A sorsolás a Részvételi nyilatkozathoz kapcsolódó névvel és a szerződés számával ellátott azonosító szelvény kihúzásával zajlik lezárt dobozból az AES ILC Kft. ügyvezetője által.
A nyerteseket az AES ILC Kft. 8 napon belül e-mailben értesíti, egyben tájékoztatja a nyerteseket a nyeremények átvételének részleteiről.
A személyes adatokat az AES ILC Kft. az ajándéksorsolás lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezésének megfelelően kezeli.
A nyertes sorsolásával egyidejűleg tartalék nyertesek sorsolására is sor kerül.

ÁTVÉTELI HATÁRIDŐ, A NYEREMÉNY ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:

A kisorsolt nyeremény 2022. május 15-ig vehető át, és 2022. december 31-ig használható fel.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

A nyeremény visszautasítható. A nyeremény átruházható, más nyereményre át nem váltható, meglévő szerződés részletfizetésére nem felhasználható.
A nyeremény után a Magyar Köztársaság vonatkozó jogszabályaiban előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget az AES ILC Kft. teljes egészében átvállalja a nyertestől, azonban az egyéb esetlegesen felmerülő költségek a résztvevőt terhelik.

Az ajándéksorsolásban résztvevők a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy:

• a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárulnak ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;
• személyes adataik (név) az AES ILC Kft. adatbázisába kerüljenek és azokat az AES ILC Kft. − esetleges írásbeli tiltakozó nyilatkozatuk kézhezvételéig − minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa.
A nyertesek a fentieken túlmenően hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat az AES ILC Kft. a www.aesthetica.hu és a https://www.facebook.com/Aesthetica.Orvosi.Kozpont, https://www.facebook.com/Aesthetica.Orvosi.Kozpont.Gyor/ , https://www.facebook.com/Aesthetica.Orvosi.Kozpont.Kecskemet/ oldalakon, valamint az https://www.instagram.com/aestheticaorvosikozpont/?hl=hu oldalon feltüntesse.
Az adatok kezelését az AES ILC Kft. végzi.
Az ajándéksorsolásban résztvevők a játékban való részvétellel a jelen sorsolási szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és az ajándéksorsolás szabályzatát magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
A játékban résztvevő a részvétellel tudomásul veszi a nyereményjáték szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul, hogy nyertesként a neve a Szervező honlapján és Valamennyi egyéb print és online felületein Közzétételre kerüljön.
A Nyertes köteles a Nyeremény átvétele előtt igazolni, hogy 18. életévét betöltötte. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
Szervező azokat a Jelentkezéseket, amelyek a jelen Szabályzatban leírt bármely alaki és tartalmi előírásnak nem felelnek meg, kizárja. A Szervező nem köteles nyilvánosságra hozni, ha egy Jelentkezőt kizár a Játékból.
A Megbízott a Játékra jelentkezéskor megadott elérhetőségi adatokat használja a Nyereményről való értesítésekhez, ezért nagyon fontos, hogy minden adat helyesen legyen megadva.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

A Részvételi nyilatkozat hiányosságáért (név-, címelírás, stb.), az AES ILC Kft. nem vállal felelősséget. Az ajándéksorsolásban résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát az ajándéksorsolásra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a résztvevőket terheli.

Budapest, 2022. január 10.
Sharafan Zvi Ofer
AES ILC Kft.

Bejelentkezés

Kérj időpontot vagy ingyenes visszahívást! Munkatársaink 1 munkanapon belül felveszik veled a kapcsolatot a megadott telefonszámon időpont-egyeztetés vagy tájékoztatás céljából.
Időpontfoglalás
chevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram